Vedtægter

Her på siden finder du de aktuelle vedtægter, der er gældende for Ejerforeningen Malurtvej 1 -29:

Da Ejerforeningen Malurtvej 1 – 29 blev stiftet på generalforsamlingen den 30. oktober 1973 valgte man at anvende Boligministeriets normalvedtægt for ejerlejligheder med tillæg.

Samtidig blev der tinglyst Vedtægter af 13. december 1973, bestående af §§ 13 og 14. Dette skyldes, at man ønskede at beskytte  ejere af ejerlejlighederne nr. 1 – 10 og ejerne af ejerlejlighederne nr. 11 – 43 mod senere ændringer af forhold, der var bestemt af den stiftende bestyrelse.  Ændring af §§ 13 og 14 kan alene ske ved énstemming vedtagelse.


Godkendelse fra Aalborg Kommune vedrørende udskiftning af hegn af 20. maj 1996

I 1996 besluttede beboerne i rækkehusene 1 – 19 énstemmigt at udskifte de eksisterende raftehegn med nye træhegn/bræddehegn, som vi har nu. Aalborg Kommune godkendte en modtaget tegning af de nye hegn.

 

Vedtægter for ejerforeningen Malurtvej 1 – 29, Aalborg af 29. juni 2004

Bestyrelsen fremlagde i 2004 et forslag på den ordinære generalforsamling om at tinglyse et højere beløb pantstiftende på de enkelte lejligheder, så foreningen fik en højere sikkerhed for ethvert krav, som denne måtte få på de enkelte medlemmer. På generalforsamlingen var der stemning for at få hele problematikken nærmere belyst på en ekstraordinær generalforsamling med en advokat som bisidder / vejleder.
På den ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2004 blev forslaget fremlagt og advokat Per Nielsen besvarede uafklarede spørgsmål. Herefter blev forslaget vedtaget og lyst pantstiftende på hver enkelt lejlighed for et beløb på 20.000 kr.


Vedtægter for ejerforeningen Malurtvej 1 – 29, Aalborg af 14. marts 2012

Vedtægten er den sidst opdaterede vedtægt, som blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 12. juni 2016. Herefter blev vedtægten tinglyst på samtlige lejligheder og hovedejendommen.