Beboelsesbygnings forsikring

Ifølge vedtægternes § 9, stk. 2 skal der tegnes forsikringer, som dækker bygningsbrand, grundejerforsikring og eventuel bestyrelsesansvarsforsikring.

Ejerforeningen har en beboelsesbygnings forsikring, som er tegnet hos Gjensidige.

Den nuværende aftale er en rammeaftale, som gælder i 3 år fra 1. april 2016 – 1. april 2019.

Fordelen ved at tegne en rammeaftale betyder, der i rammeaftalen er flere 100 kunder, som Gjensidige forhandler hvert 3. år for at sikre bedst mulig præmie og dækning.

Der er indgået en fuldmagt mellem Gjensidige (forsikringsmægler) og Ejerforeningen Malurtvej 1 – 29 (forsikringstager).

Det er KUN bestyrelsen, der kan anmelde skader og 1. anmelder er formanden og i dennes fravær ét af bestyrelsesmedlemmerne. Skadesanmeldelsen sker i samråd med vores forsikringsmægler.

I den forsikring ejerforeningen har tegnet, gælder nedenstående minimumsselvrisiko ved skade:
Er genstandens alder under 0-30 år: 5.000 kr.
Er genstandens alder over 30 år: 10.000 kr.

Det betyder, at hvis andre end et bestyrelsesmedlem anmelder en skade, bruger denne beboer enten 5.000 kr. eller 10.000 kr. af foreningens penge og det er ikke tilladt. Hvis det skulle ske, bliver den pågældende beboer gjort ansvarlig for beløbet.

Ejerforeningens forsikring og police er vedhæftet nedenunder:

Forsikringsbetingelser R345131 – Beboelsesbygning

Pol.nr. 2660497 – Gjensidige Rammeaftale